Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Majoros, Tímea 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T06:56:09Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T06:56:09Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34927
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Lemondás a tárgyalásrólhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulja alkalmából.Büntetőjogi, büntető-eljárásjogi és kriminológiai szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
342hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
333hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntetőjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
eljárásjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntetés-végrehajtáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Lemondás a tárgyalásról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record