Jogi Tanulmányok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának folyóirata

Felelős szerkesztő: dr. Fazekas Marianna habil. egyetemi docens
Szerkesztőbizottság: ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa
Szerkesztőség címe:
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
1053 Budapest V. Kecskeméti u. 10–12..
e-mail: phdjur@ajk.elte.hu
Kiadó:
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest V. Egyetem tér 1–3.
Nyomtatott változat (1993-tól 2012-ig): ISSN 1417-2488
Webváltozat: ISSN 2064-9851

Recent Submissions