Adsumus

2000-ben az Eötvös Collegium diákjainak kezdeményezésére került sor az I. Eötvös Konferenciára. Miután e több tudományterületet felölelő kezdeményezés hamar ismertté és elismertté vált az egész országban s évről évre többen jelezték a rendezőknél részvételi szándékukat akár előadóként, akár hallgatóként, elérkezettnek tűnt az idő arra, hogy a konferencián elhangzott előadások egy része kötetbe gyűjtve is napvilágot lásson. A szervezők, résztvevők lelkesedésének és áldozatos munkájának köszönhetően így látott napvilágot 2003-ban az első Adsumus-kötet, amelynek címadása azt kívánta kifejezni, lám, itt készülődik egy újabb nemzedék, amely életének középpontjába a tudományos kutatást állítja. Az immár sorozattá formálódó Adsumus nem folyóirat, nem periodikum s még csak nem is könyvsorozat, hanem míg magán hordozza mindezek egyik-másik vonását, egyszerre más és több: egy-egy Eötvös Konferencia aktája; mindig más irányba tájékozódó, mindig új szerzőknek teret nyitó izgalmas kaleidoszkóp.

Recent Submissions

View more