Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Vékás, Lajos
Author
dc.contributor.author
Fabók, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T10:49:30Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T10:49:30Z
Release
dc.date.issued
2001
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34780
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban arra tettem kísérletet, hogy elemezzem az ingatlanok kettős eladásának problémáit, feltárjam az erre a tulajdonátruházás általános szabályaihoz képest eltérő megoldást kínáló jogcímvédelem jogintézményét, és ennek alapján megalapozott véleményt alkothassak arról, hogy indokolt-e a külön szabályozás további fenntartása. A kettős eladás problémájának gyakorlati jelentősége vitathatatlan. A jognak ebben az esetben – jóllehet jogviszony, illetve jogviszonyok csupán az eladó és külön-külön a két vevő között jönnek létre – gyakorlatilag a két vevő között kell döntenie abban a kérdésben, hogy melyiknek biztosítja megkötött szerződése alapján a tulajdont, és melyiknek pusztán a teljesített ellenszolgáltatás és esetleges kára megtérülésére reményt nyújtó kötelmi igényt az eladóval szemben. A döntés kétségkívül igen komoly következményekkel járhat: a tulajdont szerzett vevő a jogvita eldöntése után tulajdonképpen olyan helyzetbe kerül, amit a szerződés megkötésével el kívánt érni. A másik vevő viszont legjobb esetben, a teljesítésre képes eladóval szembeni sikeres fellépése nyomán is csupán annyit érhet el, hogy a szerződéskötés nyomán nem éri őt károsodás.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az ingatlanok többszöri eladásahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
37hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári joghu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Result, Rank
dc.description.result
Jogtudományi Szekciójának Polgári jog (XVIII) tagozatán különdíjhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2001hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
állam- és jogtudományhu_HU


Files in this item

Az ingatlanok többszöri eladása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record