Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Papp, Imre
Author
dc.contributor.author
Nagy, Csongor Isván 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T10:37:25Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T10:37:25Z
Release
dc.date.issued
2002
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34775
Abstract
dc.description.abstract
A Bibó István életművével foglalkozó szakirodalom elsősorban a bibói életrajzra, politikai kiállásra, tehát a moralista politikusra koncentrál, és ennek következményeként elhanyagolja Bibó állam-, jog- és társadalomfilozófiájának az elemzését. Érthető ez, hiszen elsősorban az aktuálpolitikai szerepvállalás és a büszkén és példamutatással vállalt európaiság tette széles körben ismertté a nevét, azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy nemcsak ezt az erkölcsi kiállást és szerepvállalást hagyta örökül az utókorra, hanem azt a példátlan minőségű társadalomelméleti életművet is, amely alighanem a XX. század egyik legjelentősebb magyar társadalomtudósává avatta őt. A jelen tanulmány tárgyát és célját tekintve a hatalommegosztás fogalmával, annak történeti paradigmaváltozásaival és jelenkori kérdéseivel foglalkozik.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A hatalommegosztás és az európai társadalomfejlődés összefüggéseihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
24hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Bibó Istvánhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
társadalomelmélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hatalommegosztáshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2002hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
állam- és jogtudományhu_HU


Files in this item


A hatalommegosztás és az európai társadalomfejlődés összefüggései
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record