Files in this item


A jogi informatika szerepe a jogászképzésben