Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Papp, Imre
Author
dc.contributor.author
Papp, Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T09:41:05Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T09:41:05Z
Release
dc.date.issued
2003
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34752
Abstract
dc.description.abstract
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy helyes kis földrész, tele idegen kultúrákkal, mindegyik furcsa, sőt fenyegető a szomszédai számára, s a többségük csak nemrég kecmergett ki egy sor pusztító háborúból. Európa még ötven évvel ezelőtt is ilyennek látszott a kívülálló szemében. Európa nagyszerűsége azonban éppen a sokféle kultúrában és ezek kölcsönhatásában rejlik, folyamata, más kontinensek kultúráitól eltérően, a homogenitás benyomását kelti. Ezzel szemben Európát még a saját népei is ritkán tekintették egységes történelmi alakulatnak, pedig nincs még egy olyan földrésze a világnak, ahol a kulturális hatások olyan széles skálájában, a természeti jelenségek olyan óriási változatosságában gyönyörködhetnénk, mint a viszonylag kis területen fekvő Európában. Európában nincsenek őserdők, esőerdők, geológiai szempontból mégis a világ legösszetettebb földrésze. Találkozhatunk határai között gleccserrel, fjorddal, tundrával, szigetekkel, hegyekkel, lápvidékekkel, sivataggal (Almeira közelében). A svéd tavaktól a délolasz hegyi városokig, a nyugati szigeten észlelhető emberi melegségtől a szlávok ragyogó népművészetéig és zenéjéig ez a gyakran nem is sejtett és nem is látott Európa egyedülálló dolog. A világon sehol nem lelhető fel ilyen sokszínű kulturális és nyelvi gazdagság. A sokszínűség mellett, a múlt század derekán megadatott a lehetőség, hogy az öreg kontinens nemzetei végre békében élhessenek, egyesíthessék erejüket, értékeiket. Egy gyümölcsöző együttműködés látszott elindulni, melynek kapuja a kelet-európai átalakulás után megnyílt hazánk előtt is.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a magyar alkotmányrahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
14hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Európai Unióhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Result, Rank
dc.description.result
Alkotmányjog II. tagozatán II. helyezetthu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2003hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
állam- és jogtudományhu_HU


Files in this item


Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a magyar alkotmányra
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record