Files in this item


A királyi bíróság helye a középkori francia bíráskodási rendszerben