Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nagy, Krisztina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-18T10:03:07Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-18T10:03:07Z
Release
dc.date.issued
2014-06
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34564
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Themishu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
189hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
165hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJK PHD/Politikatudományi D. I.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
THEMIShu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Polgári Törvénykönyvhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vagyonjoghu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014-06hu_HU


Files in this item

Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record