Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bodzási, Balázs 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-18T09:19:20Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-18T09:19:20Z
Release
dc.date.issued
2013-06
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34525
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A német zálogjogi szabályozás fejlődése a középkortól a BGB megalkotásáighu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2354648
Journal
dc.identifier.jtitle
Themishu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
54hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
21hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJK PHD/Politikatudományi D. I.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
THEMIShu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zálogjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zálogjogi szabályozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Németországhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013-06hu_HU


Files in this item

A német zálogjogi szabályozás fejlődése a középkortól a BGB megalkotásáig
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record