Files in this item


A másért való felelősség szabályainak változásai az új Polgári Törvénykönyvben