Files in this item

Dipl.Aut.19 Az esztergomi káptalan János ferences lektor, királynéi káplán kérésére átírja XXII. János kiváltságlevelét az óbudai Szűz Mária monostor klarissza apácáinak a dézsma alóli mentességéről