Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Škvarna, Dušan 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-04-28T08:47:04Z
Availability Date
dc.date.available
2017-04-28T08:47:04Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33714
Language
dc.language.iso
szlovákhu_HU
Title
dc.title
Slovenský vzdelanec a vzdelanec na Slovensku v 19. storočí: typy identíthu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
slo
Rights
dc.rights.holder
ELTE Eötvös Kiadóhu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékhu_HU
Rights
dc.rights.holder
szerzőhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
ifj. Bertényi Iván (szerk.) ; Géra Eleonóra (szerk.) ; Mészáros Andor ; (szerk.)hu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Varietas Europica Centralis : tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletérehu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
392hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
381hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös Kiadóhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU


Files in this item

Slovenský vzdelanec a vzdelanec  na Slovensku v 19. storočí: typy identít
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record