Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kulcsár-Szabó, Zoltán
Consultant
dc.contributor.advisor
Szegedy-Maszák, Mihály
Author
dc.contributor.author
Hoványi, Márton 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-02-26T14:42:08Z
Availability Date
dc.date.available
2018-02-26T14:42:08Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33368
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Hajnóczy Péter poétikájahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Molnár Gábor Tamás PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Földényi F. László DSc, egyetemi tanárhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Eisemann György DSc, egyetemi tanárhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Zsadányi Edit CSc, hab. egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Bengi László PhD, hab. egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Angyalosi Gergely CSc, tudományos főmunkatárshu_HU
Scope
dc.format.page
211hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.033
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3246174
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=926797
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Péter Hajnóczyhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Összehasonlító irodalomtudományhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The Poetics of Péter Hajnóczyhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-07-03
Keywords
dc.subject.hu
Hajnóczy Péterhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Szilágyi Márton DSc, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-10-12
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Hajnóczy Péter poétikája
Hajnóczy Péter poétikája
Hajnóczy Péter poétikája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record