Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bölcskei, Andrea 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-03-03T07:48:42Z
Availability Date
dc.date.available
2017-03-03T07:48:42Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33328
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Magyar névkutatás a 21. század elejénhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethu_HU
Scope
dc.format.page
229-232
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Névtani Értesítőhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
232hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
229hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
38.hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
onomasticshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
reviewhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Szerkesztők: FARKAS TAMÁS – SLÍZ MARIANN. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2015. 278 laphu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
névtanhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
recenzióhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

Magyar névkutatás a 21. század elején
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record