Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kerezsi, Klára
Author
dc.contributor.author
Nagy, Veronika 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-03-20T14:40:16Z
Availability Date
dc.date.available
2017-03-20T14:40:16Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/33190
Abstract
dc.description.abstract
A disszertáció könyvként való megjelenítési szándék miatt teljes szövegben nem elérhető; a tézisek szabadon olvashatók.
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
The power of invisibility. Reconstructing mobility: Roma in an expanding Europehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Fleck Zoltán, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Johanne van der Leunhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Feischmidt Margit, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Ferry de Jonghu_HU
Scope
dc.format.page
XXII, 346 p.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.191
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3202582
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=908513
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
A láthatalanság ereje. Roma mobilitás feltérképezése a bővülő Európábanhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-11-04
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Margaret Greenfieldshu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1./2016.12.15.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-12-15
date of submission
dc.date.presented
2016-10-25


Files in this item

The power of invisibility. Reconstructing mobility: Roma in an expanding Europe
The power of invisibility. Reconstructing mobility: Roma in an expanding Europe

The power of invisibility. Reconstructing mobility: Roma in an expanding Europe
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record