Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Sáfián, Fanni 
Author
dc.contributor.author
Munkácsy, Béla 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-02-08T14:19:29Z
Availability Date
dc.date.available
2017-02-08T14:19:29Z
Release
dc.date.issued
2015
Issn
dc.identifier.issn
0015-5411
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32999
Abstract
dc.description.abstract
A megújuló energiaforrások hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kapnak, azonban kevés szó esik ezek lehetséges szerepéről a terület- és településfejlesztésben. Magyarországon kizárólag energetikai indokok is alátámasztják a megújuló energiaforrások fokozott felhasználásának szükségességét (csekély fosszilis készletek, rossz minőségű lignit-tüzelés, geopolitikailag is aggasztó importfüggőség), a nemzetközi tapasztalatok alapján azonban ezeken túl is érdemes lenne vizsgálni a megújuló energiaforrások, a decentralizált energiatermelés szerepét. Jelen munkánkban egyelőre a konkrét földrajzi terek vizsgálata nélkül áttekintettük a megújuló energiaforrások decentralizált felhasználásának elvi lehetőségeit külföldi példák alapján. Eredményeink azt mutatják, hogy az energetikai előnyök mellett a helyi, közösségi alapú energiatermelés környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is fejlesztő hatással bír; többek között erősítheti a vidéki településekhu_HU
Language
dc.language
Magyar
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:issn:0015-5411
Title
dc.title
A decentralizált energiarendszer és a közösségi energiatermelés lehetőségei a településfejlesztésben Magyarországonhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2017-02-08T08:57:14Z
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Most European countries are in a transition process of energy management – decentralizing and decarbonizing their energy systems – changing components like the mix of energy sources, geography of energy, and related social factors. In Hungary, this transition has not been started, and therefore it is essential to investigate its effects in spatial and settlement development. In this research, we analyzed the current and future situation and challenges of the Hungarian energy system, the spatial and other characteristics of the domestic energy sources, and the geographical aspects of centralized and decentralized energy production. Besides the official Hungarian energy scenario, our energy scenario based on software modeling will be presented. This model shows that energy needs by 2030 could be supplied without a new nuclear power plant, if energy efficient, decentralized renewable energy production is focused upon within the framework of a flexible energy system. This paper also presents the main concept of community energy production and its possible local benefits, based on international research, from which lower environmental effects, stronger community cohesion and activity, and more local jobs and income can be highlighted, next to independent energy production.hu_HU
Scope
dc.format.page
257-272
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2989613
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEKhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
272hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
257hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
139hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
decentralized energyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
community energy productionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Hungaryhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
decentralizált energiarendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
közösségi energiatermeléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
department of Author
dc.contributor.institution
Kiadók
Author institution
dc.contributor.department
ELTE/TTK/Földtudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Frt_K/Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék


Files in this item

A decentralizált energiarendszer és a közösségi energiatermelés lehetőségei a településfejlesztésben Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record