Files in this item

Települések közti nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok  összevető elemzése Vas és Zala megyében