Files in this item

A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe II .