Show simple item record

Author
dc.contributor.author
István, Korencsák 
Author
dc.contributor.author
Munkácsy, Béla 
Author
dc.contributor.author
Edina, Budai 
Author
dc.contributor.author
Darabos, Gabriella 
Author
dc.contributor.author
Harmat, Ádám 
Editor
dc.contributor.editor
Edina, Budai 
Editor
dc.contributor.editor
Munkácsy, Béla 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-01-24T09:40:00Z
Availability Date
dc.date.available
2017-01-24T09:40:00Z
Release
dc.date.issued
2016
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-284-819-8
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32957
Abstract
dc.description.abstract
Jelen kiadvány az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékén folyó energiaföldrajzi kutatások keretében készült írásokat tartalmaz. Tanszékünkön a fenntartható energiagazdálkodás oktatása jelenleg több egymásra épülő tantárgy keretében folyik, így a leginkább érdeklődő hallgatók akár két teljes éven át is foglalkozhatnak a témával. Ennek során az alapozástól eljuthatnak az energiatervezés elméletéig és gyakorlatáig, eközben részt vehetnek a tanszéken folyó energiatervezéssel kapcsolatos kutatási tevékenységben, így például az „Erre van előre” energiatervezési kutatócsoport munkájában, vagy az ELTE által támogatott projektben, ami az energiatárolás lehetőségeit vizsgálja egy komplex környezetgazdálkodási-energiagazdálkodási környezetben, esetleg az OTKA által támogatott energiaföldrajzi-tájföldrajzi kutatásban. Ez utóbbi projekt keretében három magyarországi mintaterületen folynak vizsgálatok a decentralizált energiarendszer terjedésével várhatóan együttjáró tájvédelmi jellegű konfliktusok elkerülése, mérséklése érdekében. Jelen kötetbe gyűjtött írások ezen kutatási projekt egyes részproblémáinak feltérképezését, feldolgozását célozzák.hu_HU
Language
dc.language
Magyar
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Rent
dc.publisher
ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:isbn:978-963-284-819-8
Title
dc.title
Az energetikai irányváltás küszöbénhu_HU
Type
dc.type
könyv
Date Change
dc.date.updated
2017-01-24T09:31:04Z
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Note
dc.description.note
MTMT: 3125517hu_HU
Scope
dc.format.page
102hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3125517
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
energiaföldrajzhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
energiagazdálkodáshu_HU
Rent
dc.publisher.name
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz-és Földtudományi Intézet, Földrajztudományi Központ, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU
Author Details
dc.description.author
Darabos, Gabriella : 10009887 (ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Frt_K/Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)
Author institution
dc.contributor.department
ELTE/TTK/FoldrFoldt_I/Frt_K/Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Author MTMT ID
dc.contributor.mtmtid
10009887
Uploader's email
dc.description.submitteremail
csamer@elte.hu
Uploader Name
dc.description.submittername
Csámer Iván
ID Uploader
dc.identifier.submitter
10019782


Files in this item

Az energetikai irányváltás küszöbén
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record