Files in this item

A Magyar Királyi Állami Főgimnázium és a szovjet hatalom berendezkedése Beregszász iskoláiban (1944–46)