Show simple item record

Availability Date
dc.date.accessioned
2017-01-10T13:47:36Z
Availability Date
dc.date.available
2017-01-10T13:47:36Z
Release
dc.date.issued
1680
Other
dc.identifier.other
A14
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32896
Size
dc.format.extent
21 cm
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A14 [Szentek élete]hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
A Szent Paszkál életéről szóló rész eleje hiányzik, a végén a következő olvasható: "Anno 1694 die 16 May végeződött ez az írás..."
Note
dc.description.note
p. 1-46: Nepomucenus Szent János ... szentséges élete és martiromsága, melly sok féle bizonyos irásokbul egyben szede[t]uén elsőbben deák nyeluen ... az után német nyelvre bocsátattot, és németbűl magyarra fordíttatott ... anno 1701. p. 47-126: Szent Anna aszszonynak, az Isten fia nagy annyának szentséges élete, régi irásokból summába foglaltatot anni [!] 1711. p. 127-189: [Szent Paszkál élete]. p. 197-265: Páduay dűcsőséges Szent Antalnak élete és csudatételei, melly a Szent Ferenc szerzetének cronicájábul először olaszbul németre, és az után német nyelvrűl magyarra forditatot anno 1704. p. 271-390: Szüz Szent Clára anyánk szentséges élete, melly a mi szent szerzetünknek cronikájábul uétetuén németbűl magyarra forditattot.
Scope
dc.format.page
[390] p.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000913141
Place of publication
dc.publisher.place
[s.l.]hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szakrendbe sorolt kézirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Újkori kézirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
teológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
János (Szent), Nepomuki (1340?-1393)
Keywords
dc.subject.hu
Anna (Szent)
Keywords
dc.subject.hu
Paszkál (Szent), Baylon (1540-1592)
Keywords
dc.subject.hu
Antal (Szent), Páduai (1195-1231)
Keywords
dc.subject.hu
Klára (Szent), Assisi (1194-1253)
Keywords
dc.subject.hu
szentek élete
Keywords
dc.subject.hu
legenda
Rent
dc.publisher.name
[s.n.]hu_HU
Type
dc.type.type
szakrendbe sorolt kézirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
[1680-1750]


Files in this item


A14 [Szentek élete]
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record