Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bolonyai, Gábor
Author
dc.contributor.author
Gaál, Balázs 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-01-13T11:51:30Z
Availability Date
dc.date.available
2017-01-13T11:51:30Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32868
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ἀπ εσ αι τ ν μψ ων: a vegetarianizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorbanhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dezső Csaba PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Horváth Judit PhD, ny. egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Négyesi Máriahu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bene Lászlóhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Lautner Péter PhD, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Ruzsa Ferenc CSc, egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
218hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.111
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3166446
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896889
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Antiquityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Vegetarianismhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Nyelvtudományi D. I./Ókortudományhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Ἀπ εσ αι τ ν μψ ων: Forms and Changes of the Ideal of Vegetarianism in Classical Antiquityhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-03-11
Keywords
dc.subject.hu
Ókorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Vegetarianizmushu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Déri Balázs PhD, egyetemi tanárhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-05-19
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item


Ἀπ  εσ αι τ ν  μψ  ων: a vegetarianizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban

Ἀπ  εσ αι τ ν  μψ  ων: a vegetarianizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban

Ἀπ  εσ αι τ ν  μψ  ων: a vegetarianizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record