Files in this item

Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti, 1582-1830