Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kósa, László
Author
dc.contributor.author
Bagyinszky, Marianna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-11-30T11:42:15Z
Availability Date
dc.date.available
2016-11-30T11:42:15Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32607
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gútai magyarok Medgyesegyházánhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
ifj. Bertényi Iván PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Kiss Gy. Csaba DSc, nyugalmazott egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Ábrahám Barna PhD tudományos munkatárshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Popély Gyula DSc, egyetemi tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Gyivicsán Anna CSc, egyetemi tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Tóth István PhD tudományos munkatárshu_HU
Scope
dc.format.page
303hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.045
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3145855
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=878153
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Czechoslovakiahu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Population exchangehu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Művelődéstörténethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Guta Hungarians of Medgyesegyházahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015-10-28
Keywords
dc.subject.hu
Csehszlovákiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Lakosságcserehu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Izsák Lajos DSc, egyetemi tanárhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2015
Resolution dated
dc.date.decreedate
2015-12-03
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

Gútai magyarok Medgyesegyházán
Gútai magyarok Medgyesegyházán
Gútai magyarok Medgyesegyházán
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record