Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bacsó, Béla
Author
dc.contributor.author
Nagy, Edina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-12-07T17:02:27Z
Availability Date
dc.date.available
2016-12-07T17:02:27Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32601
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülésehu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Házas Nikoletta PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Horányi Attila PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Somlyó Bálint PhD, egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Seregi Tamás PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Rényi András PhD, habil. egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Pataki Gábor CSchu_HU
Scope
dc.format.page
159hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.067
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3149753
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896761
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Filozófiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Biennialhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Paintinghu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Filozófiatudományi D. I./Esztétikahu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The end of art, or the exhaustion of a painting-centred paradigm of arthu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Filozófiatudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-06-10
Keywords
dc.subject.hu
Festészethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Biennáléhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Radnóti Sándor DSc, egyetemi tanárhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-07-14
date of submission
dc.date.presented
2014


Files in this item


A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése

A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése

A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése

A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record