Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss, Farkas Gábor
Author
dc.contributor.author
Pafkó, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-12-22T14:01:30Z
Availability Date
dc.date.available
2016-12-22T14:01:30Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32596
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Laczházi Gyula PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Ács Pál DSc, tudományos tanácsadóhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Tóth Zsombor PhD, tudományos főmunkatárshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Hubert Gabriella PhD, tudományos tanácsadóhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Nagy Levente PhD, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Borián Elréd PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
197hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.161
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3156790
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896825
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Miklós Zrínyihu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Biblehu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./A magyar barokkhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Biblical Roles in the Oeuvre of Miklós Zrínyihu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-03-09
Keywords
dc.subject.hu
Zrínyi Miklóshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Bibliahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Déri Balázs PhD, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-05-19
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében
Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében
Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében
Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében
Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record