Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Dukkon, Ágnes
Author
dc.contributor.author
Horváthné Bugovits, Valéria 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-12-08T15:45:19Z
Availability Date
dc.date.available
2016-12-08T15:45:19Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32586
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Női karakterek és szerepek Lev Tolsztoj regénypoétikájábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Gyöngyösi Mária PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szabó Tünde egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Boros Lili PhD, főiskolai docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szigethi András CSc, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Hajnády Zoltán DSc., ny. egyetemi tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Nagy István CSc., ny. habilitált egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
219hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.178
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3150230
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896136
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Novelhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Leo Tolstoyhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásábanhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Female Characters and Roles in Leo Tolstoy’s Novelshu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-04-25
Keywords
dc.subject.hu
Lev Tolsztojhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Regényhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Péter Ágnes DSc, professor emeritushu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-05-19
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

Női karakterek és szerepek Lev Tolsztoj regénypoétikájában
Női karakterek és szerepek Lev Tolsztoj regénypoétikájában
Női karakterek és szerepek Lev Tolsztoj regénypoétikájában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record