Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Klaudy, Kinga
Author
dc.contributor.author
Bozsik, Gyöngyvér 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-11-07T10:56:16Z
Availability Date
dc.date.available
2016-11-07T10:56:16Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32569
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításábanhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Papp Andrea PhD, ny. egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bodnár Gábor PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bańczerowski Janusz DSc, professzor emeritushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Károly Róbert PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Károly Krisztina PhD, habilitált, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Ordasi Zsuzsa PhD, egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
294hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.074
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3134654
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896739
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Operahu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Singabilityhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Nyelvtudományi D. I./Fordítástudományhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The study of lexical cohesion and singability in opera translationhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015-12-04
Keywords
dc.subject.hu
Operahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Énekelhetőséghu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Nyomárkay István MHAS, akadémikushu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2015
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-03-03
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításában
A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításában
A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record