Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Eisemann, György
Author
dc.contributor.author
Hojdák, Gergely 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-02-12T16:43:38Z
Availability Date
dc.date.available
2018-02-12T16:43:38Z
Release
dc.date.issued
2016-10-14
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32523
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A TRAGIKUM ALLEGÓRIÁI A KÉSŐ ROMANTIKUS ÉS A KORA MODERN MAGYAR IRODALOMBANhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Vaderna Gábor PhD, habilitált egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Balogh Piroska PhD, habilitált egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bényei Péter PhD, egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Gergye László CSc, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Bednanics Gábor PhD, habilitált főiskolai docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Tarjányi Eszter CSc, egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
236hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.156
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3329288
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=931076
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Tragichu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Dramahu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Késő romantikus és kora Modern magyar irodalomhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
ALLEGORIES OF THE TRAGIC IN THE LATE ROMANTIC AND EARLY MODERN HUNGARIAN LITERATUREhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-06-02
Keywords
dc.subject.hu
Tragikumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Könyvdrámahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Szilágyi Márton DSc, egyetemi tanárhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016-10-14
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-10-12
date of submission
dc.date.presented
2016-10-14


Files in this item

A TRAGIKUM ALLEGÓRIÁI A KÉSŐ ROMANTIKUS ÉS A KORA MODERN MAGYAR IRODALOMBAN
A TRAGIKUM ALLEGÓRIÁI A KÉSŐ ROMANTIKUS ÉS A KORA MODERN MAGYAR IRODALOMBAN
A TRAGIKUM ALLEGÓRIÁI A KÉSŐ ROMANTIKUS ÉS A KORA MODERN MAGYAR IRODALOMBAN
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record