Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bacsó, Béla
Author
dc.contributor.author
Szalai, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-02-13T15:26:53Z
Availability Date
dc.date.available
2017-02-13T15:26:53Z
Release
dc.date.issued
2016-03-04
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32252
Abstract
dc.description.abstract
A disszertáció teljes szövege a szerző kérésére könyv formátumban való kiadás miatt nem érhető el. A könyv adatai: Im Schatten Heideggers Einführung zu Leben und Werk von Wilhelm Szilasi Freiburg: Verlag Karl Alber, 2017 ISBN: 978-3-495-48855-3
Language
dc.language
némethu_HU
Title
dc.title
Restauration der Gemeinschaften. Wilhelm Szilasi, der deutsch–ungarische Philosophhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
ger
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Balogh F. András PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Szendi Zoltán CSc.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Ritz Szilvia PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Kerekes Amália PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Kurdi Imre PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Hárs Endre PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
287hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.035
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3134528
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=905666
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Language
dc.language.other
némethu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Gemeinschaftenhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Wilhelm Szilasihu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Germanisztikai irodalomtudományhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
A KÖZÖSSÉG RESTAURÁCIÓJA. SZILASI VILMOS, A NÉMET–MAGYAR FILOZÓFUS.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-09-16
Keywords
dc.subject.hu
Közösséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szilasi Vilmoshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Boros Gábor DSc.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-12-15
date of submission
dc.date.presented
2016-03-04


Files in this item

Restauration der Gemeinschaften. Wilhelm Szilasi, der deutsch–ungarische Philosoph
Restauration der Gemeinschaften. Wilhelm Szilasi, der deutsch–ungarische Philosoph
Restauration der Gemeinschaften. Wilhelm Szilasi, der deutsch–ungarische Philosoph
Restauration der Gemeinschaften. Wilhelm Szilasi, der deutsch–ungarische Philosoph
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record