Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Urbantschitsch, Viktor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-09-08T08:04:49Z
Availability Date
dc.date.available
2016-09-08T08:04:49Z
Release
dc.date.issued
1936
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/32245
Abstract
dc.description.abstract
A magyar fordítós megjelent a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének szakfolyóiratában a Siketnémák és Vakok Oktatásügye - 1936. 5-8. szám, illetve 9-10. szám - mellékleteként.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A siketnémákkal és a szerzett siketségben szenvedőkkel végzendő hallásgyakorlatokrólhu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Magyarra fordította: Nemó, revideálta: Sz. Ö, gimn. tanárhu_HU
Scope
dc.format.page
32hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Váchu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesületehu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1936hu_HU


Files in this item


A siketnémákkal és a szerzett siketségben szenvedőkkel végzendő hallásgyakorlatokról

A siketnémákkal és a szerzett siketségben szenvedőkkel végzendő hallásgyakorlatokról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record