Files in this item

Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives [Név és megnevezés. Szinkrón és diakrón megközelítések]