Files in this item

Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences [Nevek a mindennapi életben. A 24. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus előadásai]