A Régi Magyar Könyvtár gyűjteményének bemutatása


A Régi Magyar Könyvtár (RMK) gyűjteménynek a Ritkaságtárban három sorozata van mintegy 63 folyóméter terjedelemben. Az RMK I. hozzávetőlegesen 500, az RMK II. és az RMK III. 650, illetve 700 bibliográfiai egységet tartalmaz. Az RMK I-be, illetőleg az RMK II-be osztották be az 1711-ig megjelent magyar nyelvű, valamint a Magyarországon nyomtatott műveket. Az RMK III. sorozatban a magyar szerzők külföldön megjelent nem magyar nyelvű munkái találhatók. A gyűjteményben Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához viszonyítva több országos unikum nyomtatvány van. Országos unikum példány az a forrásvízek eredetéről szóló értekezés, amely Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájában készült 1585-ben. Ez az értekezés (Marcello Sqarcialupi: De fontium et fluviorum origine ac fluxu ...) Európában az egyik első természettudományos szemléletű geológiai és hidrológiai dolgozat. Fametszetei a legkorábbi nyomtatott műszaki ábrák Magyarországon (RMK.II. 18.). Szintén unikum példány Martin Chemnitz német evangélikus teológus Repetitio sanae doctrinae de vera praesentia corporis et sangvinis Domini in coena című művének részleges magyar fordítása, amely 1587-ben került ki a sajtó alól Bártfán. Fordítója Gradeczi Horváth (Stansith) Gergely szepességi nagybirtokos, a felső-magyarországi evangélikusok egyik, több külföldi egyetemen tanult vezetője a XVI. század végén (RMK. I. 32a.). A gyűjtemény gyarapodása az új könyvtárépület alapozásakor talált régészeti leletek kicserélésével kezdődött el: a Magyar Nemzeti Múzeum egy római kori faragott kő, egy Hunyadi címeres kapuzatcsúcs és egy Mátyás palotájából származó oszlopfő fejében az RMK gyűjteménybe tartozó öt nyomtatványt adott át a könyvtárnak. Vétel útján az RMK-tár 1914-ig további 87 nyomtatvánnyal gyarapodott. A könyvtár nyilvános katalógusában kereshető az ide tartozó kötetek rövid leírása, RMKI, RMKII, RMKIII a raktári jelzetük előtagja.

Recent Submissions

View more