Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kánnai, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-07-13T14:15:20Z
Availability Date
dc.date.available
2016-07-13T14:15:20Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-279-236-1
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/31125
Abstract
dc.description.abstract
A jegyzet a lineáris parciális differenciálegyenletek és a funkcionálanalízis legalapvetőbb eredményeit azok természetes egymásra épülésében mutatja be, a vonatkozó feladatok és modellek lényegre törő megragadásának szemszögéből. Fontos vezérelve – az egzaktság szem előtt tartásával – az alkalmazásokhoz szabott sorrendiség, illetve a speciálistól az absztrakt felé való haladási irány. Szerteágazó volta mellett jól használhatják az alkalmazók, mind a komolyabb optimalizálás, mind pedig a pénzügyi folyamatok területéről. A kurzusként önmagában is tárgyalható elemi parciális differenciálegyenletek bevezetőjét a funkcionálanalízis speciális, majd absztraktabb területeinek feldolgozása követi. Erre épül a lineáris peremérték-feladatok mélyebb és igényesebb tárgyalása, magában foglalva a numerikus előállítás alapgondolatát és legegyszerűbb formáit.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanbanhu_HU
Type
dc.type
könyv
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézethu_HU
Call identifier
dc.description.callid
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045hu_HU
Note
dc.description.note
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045 Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre. Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához sorozat. Projektmenedzsment: A projekt szakmai vezetője: Dr. Faragó István / Projektmenedzser: Lengyel Tamás / Pénzügyi vezető: Pintérné Karsai Barbara / Pénzügyi asszisztens: Thalhammerné Szepeshelyi Krisztinahu_HU
Scope
dc.format.page
303hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
K+F tárgyszavak::4 Élettelen természettudományok::4.5 Matematikahu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Special sub
dc.description.subproject
Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához sorozathu_HU
Research topics
dc.description.researchtheme
Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekrehu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMRhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
parciális differenciálegyenlethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
diffúziós feladathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
funkcionálanalízishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Banach-terekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lineáris operátorokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hilbert-térhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
peremérték-feladatokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szoboljev-terekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
numerikus előállításhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Typotex Elektronikus Kiadó Kft.hu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record