Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Farkas, János 
Author
dc.contributor.author
Hahn, István 
Author
dc.contributor.author
Márialigeti, Károly 
Author
dc.contributor.author
Óvári, Mihály 
Author
dc.contributor.author
Romsics, Csaba 
Author
dc.contributor.author
Szabó, Csaba 
Author
dc.contributor.author
Szalai, Zoltán 
Author
dc.contributor.author
Szövényi, Gergely 
Author
dc.contributor.author
Tatár, Enikő 
Author
dc.contributor.author
Tóth, Mária 
Author
dc.contributor.author
Török, Júlia Katalin 
Editor
dc.contributor.editor
Óvári, Mihály 
Editor
dc.contributor.editor
Tatár, Eniko 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-06-27T08:46:48Z
Availability Date
dc.date.available
2016-06-27T08:46:48Z
Release
dc.date.issued
2012
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-279-542-3
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/31116
Abstract
dc.description.abstract
A környezetben lezajló természetes és mesterséges folyamatok megértéséhez, azok hatásainak vizsgálatához elengedhetetlen ezeknek a folyamatoknak a rendszeres megfigyelése, a bekövetkező változások nyomon követése. A környezet állapotának vizsgálata egy összetett munkafolyamat, amelynek minden egyes elemét megfelelő körültekintéssel kell elvégezni, ellenkező esetben a vizsgálat eredménye nem avalós helyzetet fogja tükrözni. Ennek következményeként a környezetben bekövetkező változások esetleges káros hatásait nem tudjuk elhárítani. Mivel a vizsgálandó környezeti elemek sok esetben nem vizsgálhatók teljes egészükben, ezért mintavételre van szükség, amelynek reprezentatívnak kell lennie annak érdekében, hogy az eredmények extrapolálhatók legyenek a teljes eredeti sokaságra. A hallgatók a tananyag elsajátításával képesek lesznek helyesen kiválasztani az egyes konkrét esetekben alkalmazható mintavételi módszert, tisztában lesznek annak elvi alapjaival, ismerik, és ki tudják küszöbölni a lehetséges hibaforrásokat. Mivel az egyes vizsgálatok (pl. kémiai, biológiai, geológiai stb.) rendkívül szerteágazóak, és esetenként teljesen eltérő mintavételi szemléletet és stratégiát követelnek, – egy általános bevezetést követően – az egyes területekhez tartozó mintavételezési tudnivalók elkülönítetten kerülnek tárgyalásra. A jegyzet első fejezetében bemutatásra kerülnek a mintavétel legfontosabb elvi alapjai és mennyiségi összefüggései. A második fejezet tárgyalja a környezet- földtudományi mintavételezést, ezen belül a talaj, a talajlevegő, a felszíni és felszín alatti vizek, a salakok, pernyék, meddők és a kőzetek mintavételezését. A harmadik fejezet a kifejezetten kémiai vizsgálatok céljára történő mintavételezést mutatja be az alábbi közegekben: felszíni víz, csapadék, hulladék, szennyvíz, humán és légköri minták. A negyedik fejezet taglalja a biológiai mintavételezésen belül a növényi, állati szervezetek vizsgálatára történő, valamint a mikrobiológiai célú mintavételt. A jegyzetet fejezetenként irodalomjegyzék és kötet végén fogalomtár egészíti ki.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Környezeti mintavételezéshu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Centrumhu_HU
Call identifier
dc.description.callid
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0047hu_HU
Note
dc.description.note
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0047 Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre. Környezettudományi alapok tankönyvsorozat. Projektmenedzsment: A projekt szakmai vezetője: Dr. Kiss Ádám / Projektmenedzser: Lengyel Tamás / Pénzügyi vezető: Pintérné Karsai Barbarahu_HU
Scope
dc.format.page
150hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
K+F tárgyszavak::3 Természettudományok::3.3 Környezettudományhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Környezettudományi alapok tankönyvsorozat;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Special sub
dc.description.subproject
Környezettudományi alapok tankönyvsorozathu_HU
Research topics
dc.description.researchtheme
Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekrehu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézethu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézethu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMRhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mintavételhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kémiai szennyezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
biológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
talajhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felszíni vízhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felszín alatti vízhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
csapadékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
humán mintahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
levegő mintahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
aeroszolhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
növényi mintahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
állati mintahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mikrobiológiahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Typotex Elektronikus Kiadó Kft.hu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Környezeti mintavételezés
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record