Files in this item

A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1913. év végén