Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Zsidai, Ágnes
Author
dc.contributor.author
Detrekői, Zsuzsa 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-06-01T10:38:51Z
Release
dc.date.issued
2015-05-20
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30347
Abstract
dc.description.abstract
Megjegyzés az értekezés megjelenítéséről: az értekezés könyv formában való kiadása miatt nem érhető el a disszertáció; a tézisek szabadon olvashatóak. A könyv megjelenési adatai: Paragrafusokkal a bitek ellen: Az internet szabályozásának elmélete és gyakorlata. Budapest: HVG-ORAC, 2016. ISBN: 978-963-258-303-7
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületeihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Balogh Zsolt György PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Révész Béla PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Polyák Gábor PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Gosztonyi Gergely PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
251, 19hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.124
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3071429
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=889872
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
internethu_HU
Keyword English
dc.subject.en
contenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
regulationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
filteringhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-01-20
Keywords
dc.subject.hu
internethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tartalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szabályozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szűréshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Karácsony András CSchu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1./2016.03.03.hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-03-03
date of submission
dc.date.presented
2015-05-20


Files in this item

Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei
Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei
Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei
Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record