Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Klug, Péter 
Editor
dc.contributor.editor
Kegler, Ferenc 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-05-17T13:40:51Z
Availability Date
dc.date.available
2016-05-17T13:40:51Z
Release
dc.date.issued
1915
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30338
Abstract
dc.description.abstract
A Magyar Siketnéma-Oktatás 17. évfolyam 11-12. számának melléklete, Budapest, 1915. november-december. Különlenyomat A Gyermek című folyóirat 1915. 7-8. számából.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A siketnéma mint a közműveltség munkásahu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Scope
dc.format.page
24hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületehu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1915hu_HU


Files in this item


A siketnéma mint a közműveltség munkása

A siketnéma mint a közműveltség munkása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record