Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Faragó, Tibor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-04-25T09:27:30Z
Availability Date
dc.date.available
2016-04-25T09:27:30Z
Release
dc.date.issued
2013
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-9848-59-7
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30292
Abstract
dc.description.abstract
Az 1980-as évek végétől azonban a tág értelemben vett hazai környezet-ügyi fejlemények, változások rögzítésére – talán a fent említett sok változás miatt is – csak nagyon töredékesen került sor. Ami többé-kevésbé jól dokumentált, az elsősorban a közvélemény figyelmét is felkeltő környezetszennyezési ügyek-kel, a fejlett országokban már korábban bevezetett, ott többé-kevésbé hatékonynak tekintett szabályozási és intézményi megoldások hazai alkalmazási lehetőségének, célszerűségének felmérésével, a környezetvédelem területén is az euroatlanti szervezetekhez való csatlakozás előkészítésével, valamint a civil szervezetek tevékenységével volt kapcsolatos. Mindezekkel összefüggésben a különböző elemzések a környezetalakító tényezőkre és a környezet állapotára, a szükségesnek tartott környezetpolitikai megközelítésre, a mindezekből fakadó főbb feladatcsoportokra, valamint a társadalmi részvételre tértek ki. Ennek az összeállításnak a 2. része – a teljesség igénye nélkül – e terület legutóbbi negyedszázadának fontosabb hazai kortörténeti tényeit rögzíti, s bizonyára akaratlanul is tartalmaz javítandó pontatlanságokat, illetve kiegészítendő pontokat. Az áttekintés feltünteti a környezetüggyel foglalkozó állami intézmények létrehozását és profiljának változását, az alapvető törvények és programok elfogadását, a civil, a tudományos, az üzleti szféra olyan szervezeteinek és a tájékoztatás olyan eszközeinek létrehozását, amelyek a környezeti, környezetpolitikai ügyekkel országos szinten foglalkoztak, illetve foglalkoznak azóta is. Az összeállítás remélhetően elősegítheti a hazai környezetügy fejlődésének értékelését, jelentőségének jobb megértését, a további teendők meghatározását. A korábbi évtizedek egyes jogalkotási és szervezetalakítási eseményei az újabb kori országos szintű szabályozási, programalkotási és szervezeti intézkedések közvetlen előzményének tekinthetők, s egyúttal az azokkal kapcsolatos tapasztalatok is hatással voltak a későbbi döntésekre. Az összeállítás 3. része ilyen fejleményekre utal. Emellett a nemzetközi együttműködés jelentősebb történései is többé-kevésbé hatottak a hazai környezetügy alakulására, így mindenekelőtt a vonatkozó jogszabályok, programok megjelenésére és tartalmára, valamint az intézményrendszer kialakítására, változásaira. Az ilyen szempontból lényegesebbnek tartott nemzetközi, illetve nemzetközi vonatkozású eseményeket a 4. rész mutatja be.hu_HU
Language
dc.language
Magyar
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Rent
dc.publisher
Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:isbn:978-963-9848-59-7
Title
dc.title
A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadbanhu_HU
Type
dc.type
könyv
Date Change
dc.date.updated
2016-04-21T16:01:56Z
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Note
dc.description.note
MTMT: 2593491hu_HU
Scope
dc.format.page
54hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2593491
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
környezet-gazdaságtanhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Környezettudományi D. I.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
környezeti politikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
környezetvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Rent
dc.publisher.name
Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságahu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Author institution
dc.contributor.department
ELTE/Természettudományi Kar


Files in this item

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record