Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hertilla, Szilárd 
Author
dc.contributor.author
Erdős, István 
Editor
dc.contributor.editor
Németh, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-04-28T12:40:00Z
Availability Date
dc.date.available
2016-04-28T12:40:00Z
Release
dc.date.issued
1909-11
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30216
Abstract
dc.description.abstract
A Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének hivatalos lapja 11. évfolyam, 11. szám Kecskemét, 1909. november hó. Előzménye a "Szemle a siketnémák, vakok, hülyék, gyengeelméjűek, dadogók és hebegők oktatásával foglalkozók szakközlönye". A lap a 26. évfolyam 6. számától (1924) "Siketnémák és vakok oktatásügye a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének hivatalos lapja" cím alatt jelent meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Magyar Siketnéma Oktatás 11 (1909) 11hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Magyar Siketnéma-Oktatás XI. évfolyam, 11. szám, 181-200. oldalhu_HU
Scope
dc.format.page
20hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Kecskeméthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A "Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének" hivatalos lapjahu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületehu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1909-11hu_HU


Files in this item


Magyar Siketnéma Oktatás 11 (1909) 11

Magyar Siketnéma Oktatás 11 (1909) 11
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record