Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Klug, Péter 
Editor
dc.contributor.editor
Németh, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-04-28T11:40:23Z
Availability Date
dc.date.available
2016-04-28T11:40:23Z
Release
dc.date.issued
1908-02
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30182
Abstract
dc.description.abstract
A Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének hivatalos lapja 10. évfolyam, 02. szám Kecskemét, 1908. február hó. Előzménye a "Szemle a siketnémák, vakok, hülyék, gyengeelméjűek, dadogók és hebegők oktatásával foglalkozók szakközlönye". A lap a 26. évfolyam 6. számától (1924) "Siketnémák és vakok oktatásügye a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének hivatalos lapja" cím alatt jelent meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Magyar Siketnéma-Oktatás 10 (1908) 02hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Magyar Siketnéma-Oktatás X. évfolyam, 2. szám, 17-32. oldal Az ebben a számban jelzett, A betűknek elemeire való felbontása és a némák beszédre való tanításának művészete című mellékletrészlet a többi számban megjelent részlettel együtt önállóan került feltöltésre ebbe a gyűjteménybe.hu_HU
Scope
dc.format.page
16hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Kecskeméthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A "Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének" hivatalos lapjahu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületehu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1908-02hu_HU


Files in this item

Magyar Siketnéma-Oktatás 10 (1908) 02
Magyar Siketnéma-Oktatás 10 (1908) 02
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record