Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bihari, Károly 
Author
dc.contributor.author
Scholtz, Lajos 
Editor
dc.contributor.editor
Németh, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-04-05T09:22:12Z
Availability Date
dc.date.available
2016-04-05T09:22:12Z
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30133
Abstract
dc.description.abstract
Szemle 7. évfolyam, 7-8. szám Kecskemét, 1905. július-augusztus. Előzménye a "Gyógypaedagogiai Szemle a siketnémák, vakok, hülyék, gyengeelméjüek, dadogók és hebegők oktatásával foglalkozók szakközlönye". A lap a 8. évfolyamtól (1906) "Magyar siketnéma-oktatás a siketnémák oktatásával foglalkozók szakközlönye" cím alatt jelent meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szemle 07 (1905) 07-08hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Szemle VII. évfolyam, 7-8. szám, 113-148. oldalhu_HU
Scope
dc.format.page
36hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Kecskeméthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A siketnémák oktatásával foglalkozók szakközlönyehu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Rent
dc.publisher.name
Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületehu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU


Files in this item

Szemle 07 (1905) 07-08
Szemle 07 (1905) 07-08
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record