Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Dénes, Iván Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-03-22T13:24:07Z
Availability Date
dc.date.available
2016-03-22T13:24:07Z
Release
dc.date.issued
2015
ISBN
dc.identifier.isbn
978-80-8101-872-5
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30074
Abstract
dc.description.abstract
Az eszmetörténész-filozófus szerző, Dénes Iván Zoltán legújabb kötete Szekfű Gyula életét, munkásságát és a kortársvisszhangot mutatja be. Azét a tudósét, aki az egyik legnagyobb terjedelmű, igen nagyhatású, sokak által kárhoztatott, mások által eszményített magyar történetírói életművet, kiterjedt közírói munkásságot hagyott korára és az utókorra. A szerző többször is foglalkozott már vele: Szekfű Gyula és a magyar konzervatív hagyomány (Budapest, Akadémiai Nyomda, 1983) című művében a historikus pályakezdést és első pályafordulóját mutatta be, Eltorzult magyar alkat (Budapest, Osiris, 1999) című kötetében Bibó István Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával folytatott vitáját taglalta, 2001-ben pedig az ő szerkesztésében látott napvilágot a Szekfű Gyula című kiadvány, műveinek, levelezésének, a kortársak és az utódok róla alkotott véleményének forrásgyűjteményeként. Ezúttal az életpálya és az életmű szisztematikus feldolgozására vállalkozott, elsősorban arra, hogy feltárja Szekfű három nagy pályafordulóját. Bemutatja a történetíró antiliberális, konzervatív ideológiai fordulatát 1913-20 között, amely a magyar történetírás konzervatív revízióját eredményezte. Majd megismerhetjük azt a váltást, amelyet Szabó Zoltán nekrológjában úgy értelmezett, hogyha nincs szovjet megszállás, akkor Szekfű Gyula egy óvatos reformszellem mentora lehetett volna (1934-44). Végül arról a pályafordulóról esik szó, amelynek során a historikus a polgári demokrata Világ mérsékelt demokrata publicistájából a Szovjetunió iránti fenntartás nélküli alkalmazkodás hirdetőjévé vált (1945-55). Mindezen szisztematikus összegzés során Dénes Iván Zoltán módszere az eszmetörténeti rekonstrukció, az elemzés, a tematikai kontextusba helyezés, összehasonlítás és értelmezés egymásra épülő együttese. Az életút bemutatásán túl megismerhetjük egyebek mellett A száműzött Rákóczi szemléleti alaprétegét, a Három nemzedék koncepcióját és kontextusát, a mű visszhangját, vagy éppen a Forradalom után című munka reflexióit. A kötet függelékében irodalomjegyzék, Szekfű Gyula publikált írásainak jegyzéke, képmelléklet és névmutató kapott helyet.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
Szekfű Gyula (1883-1955)hu_HU
Keywords
dc.subject
történészhu_HU
Keywords
dc.subject
20. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject
történettudományhu_HU
Keywords
dc.subject
életrajzhu_HU
Keywords
dc.subject
életműhu_HU
Keywords
dc.subject
eszmetörténethu_HU
Keywords
dc.subject
bibliográfiahu_HU
Title
dc.title
A történelmi Magyarország eszményehu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Scope
dc.format.page
542hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000871621
Place of publication
dc.publisher.place
Pozsony; Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Szekfű Gyula a történetíró és ideológushu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szekfű Gyula (1883-1955)hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történészhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
20. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történettudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
életrajzhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
életműhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
eszmetörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bibliográfiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Egyetemi Könyvtár
Keywords
dc.subject.hu
Egyetemi Könyvtár részére
Keywords
dc.subject.hu
Dénes Iván Zoltán dedikációja
Keywords
dc.subject.hu
dedikált példány
Keywords
dc.subject.hu
dedikáció
Rent
dc.publisher.name
Kalligram; Pesti Kalligramhu_HU
Type
dc.type.type
dedikációhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU


Files in this item

A történelmi Magyarország eszménye
A történelmi Magyarország eszménye
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record