Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Raczky, Pál
Author
dc.contributor.author
Szilágyi, Márton 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-08-11T11:05:12Z
Availability Date
dc.date.available
2016-08-11T11:05:12Z
Release
dc.date.issued
2015-05-22
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/30002
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kora rézkori településszerkezet a Közép-Tisza-vidékenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Anders Alexandra CSc, tudományos főmunkatárshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Zalai-Gaál István DSc, tudományos tanácsadóhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. habil. Czajlik Zoltán CSc, tudományos főmunkatárshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Mester Zsolt PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Bondár Mária CSc, tudományos főmunkatárshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. M. Virág Zsuzsanna PhD, főmuzeológushu_HU
Scope
dc.format.page
358, [28] p., 48 t.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.133
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3099873
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000896363
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Early Copper Agehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Settlementhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Middle Tisza Regionhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Régészethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Early Copper Age Settlement Patterns in the Middle Tisza Regionhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2016-02-05
Keywords
dc.subject.hu
településhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Közép-Tisza-vidékenhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Kora rézkorhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Borhy László CMHAS, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-03-03
date of submission
dc.date.presented
2015-05-22


Files in this item

Kora rézkori településszerkezet a Közép-Tisza-vidéken
Kora rézkori településszerkezet a Közép-Tisza-vidéken
Kora rézkori településszerkezet a Közép-Tisza-vidéken
Kora rézkori településszerkezet a Közép-Tisza-vidéken
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record