Show simple item record

Editor
dc.contributor.editor
Scherer, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-03-01T11:55:36Z
Availability Date
dc.date.available
2016-03-01T11:55:36Z
Release
dc.date.issued
1898-09
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/29964
Abstract
dc.description.abstract
Kalauz 12. évfolyam, 1-2. szám Budapest, 1898. szeptember-október. A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesület hivatalos közlönye. A folyóirat 1887-1896 között "Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén” címen jelent meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén 12 (1898) 01-02hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Kalauz XII. évfolyam, 1-2. szám, 1-16. oldalhu_HU
Scope
dc.format.page
16hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Havi folyóirathu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
siketnémákhu_HU
Rent
dc.publisher.name
A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesülethu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1898-09hu_HU


Files in this item

Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén 12 (1898) 01-02
Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén 12 (1898) 01-02
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record