Show simple item record

Editor
dc.contributor.editor
Scherer, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-02-26T09:48:05Z
Availability Date
dc.date.available
2016-02-26T09:48:05Z
Release
dc.date.issued
1897-04
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/29950
Abstract
dc.description.abstract
Kalauz 10. évfolyam, 8. szám Budapest, 1897. április. A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesület hivatalos közlönye. A folyóirat 1887-1896 között "Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén” címen jelent meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén 10 (1897) 08hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BGGYK Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
Kalauz X. évfolyam, 8. szám, 105-120. oldalhu_HU
Scope
dc.format.page
16hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Havi folyóirathu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
periodikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
folyóirathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
siketnémákhu_HU
Rent
dc.publisher.name
A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos egyesülethu_HU
Type
dc.type.type
folyóirathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1897-04hu_HU


Files in this item

Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén 10 (1897) 08
Kalauz az emberbaráti oktatás és nevelés terén 10 (1897) 08
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record