Files in this item


Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudorság elnyerése végett Pesten, 1872. évi marczius hó 8-án, délelőtt 11 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Oestreicher Ferencz

Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudorság elnyerése végett Pesten, 1872. évi marczius hó 8-án, délelőtt 11 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Oestreicher Ferencz

Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudorság elnyerése végett Pesten, 1872. évi marczius hó 8-án, délelőtt 11 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Oestreicher Ferencz

Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudorság elnyerése végett Pesten, 1872. évi marczius hó 8-án, délelőtt 11 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Oestreicher Ferencz