Files in this item


Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemen kiállott szigorlatok után, a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Lechner Ágost ...

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemen kiállott szigorlatok után, a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Lechner Ágost ...

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemen kiállott szigorlatok után, a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Lechner Ágost ...

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemen kiállott szigorlatok után, a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Lechner Ágost ...